top of page
Implosive connectors detonating

PRODUKTER

Eksplosjonsarmaturen er et resultat av Raufoss AS sin ekspertise innenfor metallurgi og

metallbearbeiding og mer enn 75 års pyrotekniske erfaring.

Fordeler med implosiv skjøting

Komponenter

Stål og aluminium git solid konstruksjon

Beskyttelse

Maksimal korrosjonsbeskyttelse.

Holdfasthet

Møter norske og internasjonale krav.

Kvalitet

Trebnger ingen ytterligere bearbeiding.

Ledningsevne

Ingen reduksjon ifølge BS 3288 forsøk.

Montasje

Raskt uten bruk av spesielle verktøy.

Eksplosjonsmetoden erstatter i prinsippet hydraulisk pressing av friksjonsforbindelser

Et metallrør utsettes for utvendig overtrykk ved detonasjon av et dertil egnet eksplosiv. Trykket, som er mange ganger større enn flytgrensen for alminnelige metaller, setter hvert massepunkt i røret i hurtig innoverrettet bevegelse. Når det så sentralt i røret er en anbrakt line, vil røret overføre bevegelsesenergi til linen slik at den blir komprimert. Deformasjonen stopper ved en kompresjonsgrad som er avhengig av forholdet mellom eksplosivets energimengde og komponentenes mekaniske styrke.

LOOPHYLSE  implosive connectors project VP metalls

Se vår presentasjonsfilm

VP metall presentation film

VP metall presentation film

Spill video

"Eksplosjonsarmatur fra VP metall AS er et kritisk komponent i norsk infrastruktur"

Statnett logo
bottom of page