top of page
Avspenning

AVSPENNING

Konstruksjon

Avspenning består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiv, og en helsmidd øyebolt som endefeste. For feral-liner benyttes i tillegg et kort stålrør med et eventuelt utfyllingsrør i aluminium. For stål-liner benyttes kun en oppboret øyebolt belagt med eksplosiv. Flens for strømuttak er påsveiset aluminiumsrøret og bøyd 15 grader. I Skandinavia leveres denne med et

4-hullsmønster, 40x40 mm. For små tverrsnitt benyttes kun 2 hull.

Avspenning uten sprengstoff
Avspenning med sprengstoff

Egenskaper

Avspenningen leveres med øye-bolt ferdig montert på hovedrøret. Øyebolten må kun vris i riktig stilling før detonasjon.

Konstruksjonen sikrer og forenkler. Avspenning er enkel å montere og er ferdig etter detonasjonen. Flere enheter kan detoneres samtidig.

Ekplosjonsarmatur montasje1.jpg
bottom of page