top of page
Avspenning

LINESKJØT

Konstruksjon

Skjøten består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiver. For feral liner benyttes i tillegg et stålrør over stålkjernen som i de fleste tilfeller er belagt med et utfyllingsrør med diameter tilsvarende linediameteren. Stålliner skjøtes med et enkelt stålrør belagt med eksplosiv. 

Lineksjøt
Lineskjøt

Egenskaper

Skjøten er konstruert for å kunne trekkes igjen-nom utkjøringsblokkene. Spesielle uttrekkings monogrammer basert på empiriske verdier og teoretiske forsøk som viser grense-verdier under utkjøring, er tilgjengelige for de enkelte lineskjøter.

1.jpg
bottom of page