LINESKJØT

KONSTRUKSJON

Skjøten består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiver.

For feral-liner benyttes i tillegg et stålrør over stålkjernen, som i de fleste tilfeller er belagt med et utfyllingsrør med diameter tilsvarende linediameteren. Stål-liner skjøtes med et enkelt stålrør belagt med eksplosiv. 

TILBEHØR

REPARASJONSHYLSER

Reparasjonshylser kan benyttes på hel line når en eller flere aluminiumstråder i lina er brutt eller beskadiget. Eksplosivet er her festet på den ene halvdel og tapes sammen før detonasjonen.

For nedlastbare katalogblader:

Loopskjøter er ikke-strekkfaste forbindelser hvor det kun stilles krav til god elektrisk
lednings
evne. Armaturen blir typisk benyttet i master med boltede endefester.

RINGER, FESTER OG KLEMMER

MONTASJERINGER
Montasjeringer benyttes i forbindelse med store linetverrsnitt og spesial-liner med legerte aluminiumstråder. De erstatter klemmer og annen bendsling og forenkler montasjearbeidet.

UTKJØRINGSKLEMMER
Utkjøringsklemmer erstatter strømpe mellom dragline og strømførende line og øker sikkerheten under trekkoperasjoner.

BARDUNFESTER
Bardunfester for antenne– og høyspentmaster er utviklet for typiske bardundimensjoner.

Armaturen er spesielt effektiv ved større tverrsnitt.

ANDRE BRUKSOMRÅDER
Eksplosjonsarmatur har også andre bruksområder. Den er blant annet brukt som forankring av arbeidsplattformens stålkabler under bygging av broen Höga Kusten på E4 nord for Stockholm.

Telefon

(+ 47) 61 15 17 87

E-post

Besøksadresse

Raufoss Industripark

Bygn. 53

2830 Raufoss

Postadresse

Postboks 7
2831 Raufoss

LOOPSKJØTER

British flag.jpg
Norsk flagg.jpg