LINESKJØT

KONSTRUKSJON

Skjøten består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiver.

For feral-liner benyttes i tillegg et stålrør over stålkjernen, som i de fleste tilfeller er belagt med et utfyllingsrør med diameter tilsvarende linediameteren. Stål-liner skjøtes med et enkelt stålrør belagt med eksplosiv. 

DEAD ENDS

CONSTRUCTION

A dead end consists of an aluminum main pipe coated with explosives, and a fully wrought eyebolt as an end attachement.

Downloadable flyers:

For feral lines, a short steel pipe is also used with an optional aluminum filler pipe.

For steel lines only a drilled eyebolt coated with explosiveS is used.

Phone

(+ 47) 61 15 17 87

E-mail

Visiting address

Raufoss Industripark

Bygn. 53

2830 Raufoss

Mail address

Postboks 7
2831 Raufoss