LINESKJØT

KONSTRUKSJON

Skjøten består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiver.

For feral-liner benyttes i tillegg et stålrør over stålkjernen, som i de fleste tilfeller er belagt med et utfyllingsrør med diameter tilsvarende linediameteren. Stål-liner skjøtes med et enkelt stålrør belagt med eksplosiv. 

FULL TENSION JOINTS

CONSTRUCTION

The joint consists of a main pipe in aluminum coated with explosives.

In addition, for feral lines, a steel pipe is used over the steel core, which in most cases is coated with a filling pipe with a diameter corresponding to the line diameter. Steel lines are joined with a single steel pipe coated with explosives. 

Downloadable catalogs:

Construction of joints interior:

Several joints can be detonated at the same time.

Assembly of the joint is completed after detonation.

FULL TENSION JOINTS AND FREIGHT BOXES

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Phone

(+ 47) 61 15 17 87

E-mail

Visiting address

Raufoss Industripark

Bygn. 53

2830 Raufoss

Mail address

Postboks 7
2831 Raufoss

British flag.jpg
Norsk flagg.jpg