EKSPLOSJONSARMATUR

FOR ELEKTRISKE OVERFØRINGSANLEGG

VP metall AS utvikler, tester, produserer og selger eksplosjonsarmatur til linjebyggere og grossister innen linje-materiell i Norden. Armaturen omfatter: lineskjøter, avspenninger, loophylser, reparasjonshylser, reparasjonsskjøter, montasjeringer og diverse annen armatur.

Eksplosjonsmetoden erstatter i prinsippet hydraulisk pressing av friksjonsforbindelser. Et metallrør utsettes for et utvendig overtrykk ved detonasjon. Trykket er mange ganger større enn flytgrensen for alminnelige metaller, og fører til komprimering av metaller og line. Strekkfasthet møter skandinaviske krav til mekanisk holdfasthet, og er sertifisert til å holde 90% av linens oppgitte bruddlast. Armaturen er typegodkjent etter internasjonale normer når det gjelder elektrisk ledningsevne. Armaturen kan anvendes på tørre liner, på helinnfettede legerte liner og feral-liner med innfettet stålkjerne. Den er utviklet for alle standard linetyper.

Systemet gir: 
Ensartet høy kvalitet 
Kompakt kompresjon 
Kun radiell deformasjon 
Redusert montasjetid 
Fordelaktig totaløkonomi

Armaturen er merket med type og produksjonsår. Kassene er merket med type og godkjent for transport og lagring av eksplosjonsarmatur. Hver kasse inneholder montasjeanvisning. 

EKSPLOSJONSARMATURER

LINESKJØTER

Skjøten består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiver.

REPARASJONSSKJØTER

Reparasjonsskjøter benyttes under utskifting av defekte skjøter, og forenkler i vesentlig grad dette arbeidet.

LOOPHYLSER

Loophylsene består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiv og med kontaktflate i den ene enden. 

AVSPENNINGER

Avspenning består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiv, og en helsmidd øyebolt som endefeste. 

AVSPÅENNING_DETALJ_4_web.jpg

TILBEHØR

Reparasjonshylser kan benyttes på hel
line når en eller flere aluminiumstråder i lina er brutt eller beskadiget. Eksplosivet er her festet på den ene halvdel og tapes sammen før detonasjonen.

SERVICE OG OPPLÆRING

Skulle det være behov for service-/ monteringsbistand kan VP metall bistå. Dette gjelder også ved behov for opplæring/ kursing. 

LEVERINGSBETINGELSER
Leveringsbetingelser: Ex Works
Emballasje: godkjente kasser inklusive - paller eksklusive
Betalingsbetingelser: Netto pr. 30 dg.
Alle priser oppgis i NOK og eks.mva.

VIKTIG
Følg montasjeinstruks som medfølger i kassene, dette gjelder generell montasjeinstruks og eventuelle spesialinstrukser.

REPARASJONSSKJØT

LOOPHYLSER

Loophylser - Aluminiumsliner Norge

Loophylser - Legerte aluminiumsliner Norge

Loophylser - Feral-liner Norge

Loophylser - Spesial Feral-liner Norge

Loophylser - Sverige

Loophylser - Island

AVSPENNINGER

TILBEHØR

Montasjeringer - Norge

Loopskjøter Norge

Utkjøringsklemmer - Feral-liner Norge

Utkjøringsklemmer (2skudd) - Spesial Feral-liner Norge

Katalogblad for de mest vanlige type skjøter, loophylser, avspenninger og tilbehør. Annen armatur for spesielle linetyper kan utvikles, sertifiseres og leveres etter behov.

GENERELL TEKNISK INFORMASJON
Både armaturene og kassene er merket med type og produksjonsår. Kassene er godkjent for transport og lagring av eksplosjonsarmatur.

BESTILLINGSRUTINER
Ved bestilling oppgis katalognr. og tilsvarende linetyper. Pris oppgis ved henvendelse.

LINESKJØTER

Lineskjøter - Aluminiumsliner Norge

Lineskjøter - Finland

Lineskjøter - Island

Lineskjøter - Legerte aluminiumsliner Norge

Lineskjøter - Legerte aluminiumsliner Sverige

Lineskjøter - Feral-liner Norge

Lineskjøter - Spesial Feral-liner Norge

Lineskjøter - Standard Feral-liner Sverige

Lineskjøter - Stålline - Al.weld Norge

Lineskjøter - Stålline Finland

Lineskjøter (2-skudd) - Spesial Feral-liner Norge

Reparasjonsskjøter  

DATABLAD & MONTASJEINSTRUKSER

Katalogblad for de mest vanlige type skjøter, loophylser, avspenninger og tilbehør. Annen armatur for spesielle linetyper kan utvikles, sertifiseres og leveres etter behov.

BROCHURE EXPLOSIVE COMPRESSION FITTINGS. ENGLISH.

BROSJYRE EKSPLOSJONSARMATUR NORSK

GENERELL MONTASJEINSTRUKS / INSTRUCTION MANUAL (norsk og engelsk)

SIKKERHETSDATABLAD NORSK

INSTRUCTION MANUAL

SAFETY DATA SHEET

Tekniske datablad med CE-nummer (Norsk versjon):

TEKNISK DATABLAD LINESKJØT

TEKNISK DATABLAD LOOPHYLSE

TEKNISK DATABLAD REP.SKJØT

Technical Data Sheet with CE-number (English version):

Technical Data Sheet  Implosive Connectors / Full Tension Joints

Technical Data Sheet Implosive Connectors / Dead ends

Technical Data Sheet Implosive Connectors / Jumper Terminals

Technical Data Sheet Implosive Connectors / Full Tension Repair Joints

 
 

METODE

 

Avspenninger m stålrør - Feral-liner Norge

Avspenninger u stålrør - Feral-liner Norge

Avspenninger m stålrør - Spesial Feral-liner Norge

Avspenninger u stålrør - Spesial Feral-liner Norge

Avspenninger (2skudd) - Spesial Feral-liner Norge

Avspenninger - Aluminiumsliner Norge

Avspenninger - Legerte Aluminiumsliner Norge

Avspenninger - Stålline - Al.weld Norge

Oversikt øyebolter - modeller og typer

For avspenninger leveres standard øyebolter som vist i katalogen. 

Annen øyebolttype kan leveres etter behov.

FILM LINEKSJØT / EXPLOSIVE CONNECTORS

VP Metal Implosive Connectors

VP Metal Implosive Connectors

Play Video
 

Telefon

(+ 47) 61 15 17 87

E-post

Besøksadresse

Raufoss Industripark

Bygn. 53

2830 Raufoss

Postadresse

Postboks 7
2831 Raufoss

British flag.jpg
Norsk flagg.jpg