top of page
Implosive connectors detonating

EKSPLOSJONSARMATUR PRODUKTER

Eksplosjonsarmatur

Eksplosjonsarmaturen er et resultat av Raufoss AS sin ekspertise innenfor metallurgi og metallbearbeiding og mer enn 75 års pyrotekniske erfaring. Prinsippet for arma-turen ble opprinnelig utviklet i samarbeid med Statkraft, Forsvarets Forskningsinstitutt og Sentralinstituttet for Industriell utvikling, men videreutviklet og tilpasset markedets behov av Raufoss AS.

Prinsipp

Eksplosjonsmetoden erstatter i prinsippet hydraulisk pressing av friksjonsforbindelser. Et metallrør utsettes for utvendig overtrykk ved detonasjon av et dertil egnet eksplosiv. Trykket, som er mange ganger større enn flytgrensen for alminnelige metaller, setter hvert massepunkt i røret i hurtig innoverrettet bevegelse. Når det så sentralt i røret er en anbrakt line, vil røret overføre bevegelsesenergi til linen slik at den blir komprimert. Deformasjonen stopper ved en kompresjonsgrad som er avhengig av forholdet mellom eksplosivets energimengde og komponentenes mekaniske styrke.

Materialer

Aluminiumskomponentene framstilles av ekstruderte rør i legert aluminium. For stålrør og øyebolter anvendes stål med spesielt høy slagseighet og utmattingsfasthet. Øyeboltene er helsmidde og alle stålkomponentene er varmgalvaniserte.

Holdfasthet

Strekkfast armatur, som skjøter og avspenninger, møter norske og internasjonale krav til holdfasthet.

Ledningsevne

Målinger ved Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt har vist at spenningsfallet over armaturen under strekk er mindre enn 50% av spenningsfallet over tilsvarende linelengde, og temperaturstigningene i armaturen er vesentlig lavere enn i selve linen. Sykliske forsøk ifølge BS 3288 med påfølgende motstands-måling ga ingen reduksjon i ledningsevnen.

Korrosjonsbeskyttelse

Den kompakte kompresjonen gir maksimal korrosjonsbeskyttelse.

Kvalitet

All eksplosjonsarmatur har samme høye kvalitet. Skjøtene er helt rette, og de er helt glatte på overflaten og trenger derfor ingen ytterligere bearbeiding. Kompresjonen forårsaker ikke lengdeøkning av røret og derfor ikke ”fuglebur” på lina.

Montasje

Eksplosjonsarmaturen leveres i ferdigpakkede enheter og monteres raskt uten bruk av spesielle verktøy. Eksplosivet detoneres med fenghette nr. 8 og svartkruttlunte. Se forøvrig bruksanvisning.

Kontroll

Feilmontasje som forårsaker hulrom eller åpning mellom lineendene vil etter detonasjonen føre til lokale innsnevringer på aluminiumrøret. Armaturen kan derfor kontrolleres etter montasje for denne type feil.

bottom of page