EKSPLOSJONSARMATUR

FOR ELEKTRISKE OVERFØRINGSANLEGG

VP metall AS utvikler, tester, produserer og selger eksplosjonsarmatur til linjebyggere og grossister innen linje-materiell i Norden. Armaturen omfatter: lineskjøter, avspenninger, loophylser, reparasjonshylser, reparasjonsskjøter, montasjeringer og diverse annen armatur.

Eksplosjonsmetoden erstatter i prinsippet hydraulisk pressing av friksjonsforbindelser. Et metallrør utsettes for et utvendig overtrykk ved detonasjon. Trykket er mange ganger større enn flytgrensen for alminnelige metaller, og fører til komprimering av metaller og line. Strekkfasthet møter skandinaviske krav til mekanisk holdfasthet, og er sertifisert til å holde 90% av linens oppgitte bruddlast. Armaturen er typegodkjent etter internasjonale normer når det gjelder elektrisk ledningsevne. Armaturen kan anvendes på tørre liner, på helinnfettede legerte liner og feral-liner med innfettet stålkjerne. Den er utviklet for alle standard linetyper.

Systemet gir: 
Ensartet høy kvalitet 
Kompakt kompresjon 
Kun radiell deformasjon 
Redusert montasjetid 
Fordelaktig totaløkonomi

Armaturen er merket med type og produksjonsår. Kassene er merket med type og godkjent for transport og lagring av eksplosjonsarmatur. Hver kasse inneholder montasjeanvisning. 

EKSPLOSJONSARMATURER

LINESKJØTER

Skjøten består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiver.

REPARASJONSSKJØTER

Reparasjonsskjøter benyttes under utskifting av defekte skjøter, og forenkler i vesentlig grad dette arbeidet.

LOOPHYLSER

Loophylsene består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiv og med kontaktflate i den ene enden. 

AVSPENNINGER

Avspenning består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiv, og en helsmidd øyebolt som endefeste. 

AVSPÅENNING_DETALJ_4_web.jpg

TILBEHØR

Reparasjonshylser kan benyttes på hel
line når en eller flere aluminiumstråder i lina er brutt eller beskadiget. Eksplosivet er her festet på den ene halvdel og tapes sammen før detonasjonen.

SERVICE OG OPPLÆRING

Skulle det være behov for service-/ monteringsbistand kan VP metall bistå. Dette gjelder også ved behov for opplæring/ kursing. 

METODE

 

FILM LINEKSJØT / EXPLOSIVE CONNECTORS

VP Metal Implosive Connectors

VP Metal Implosive Connectors

Play Video
 

Telefon

(+ 47) 61 15 17 87

E-post

Besøksadresse

Raufoss Industripark

Bygn. 53

2830 Raufoss

Postadresse

Postboks 7
2831 Raufoss

British flag.jpg
Norsk flagg.jpg