LINESKJØT

KONSTRUKSJON

Skjøten består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiver.

For feral-liner benyttes i tillegg et stålrør over stålkjernen, som i de fleste tilfeller er belagt med et utfyllingsrør med diameter tilsvarende linediameteren. Stål-liner skjøtes med et enkelt stålrør belagt med eksplosiv. 

AVSPENNINGER

KONSTRUKSJON

Avspenning består av et hovedrør i aluminium belagt med eksplosiv, og en helsmidd øyebolt

som endefeste. 

For nedlastbare katalogblader:

For feral-liner benyttes i tillegg et kort stålrør med et eventuelt utfyllingsrør i aluminium.

For stål-liner benyttes kun en oppboret øyebolt belagt med eksplosiv.

Avspenningen leveres med øyebolt ferdig montert på hovedrøret. Øyebolten må kun vris i riktig stilling før detonasjon. Konstruksjonen sikrer og forenkler montasjearbeidet.

Telefon

(+ 47) 61 15 17 87

E-post

Besøksadresse

Raufoss Industripark

Bygn. 53

2830 Raufoss

Postadresse

Postboks 7
2831 Raufoss